A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-957944, adószám: 23275395-2-41, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04258-0001) üzemelteti.

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZ
ŐDÉSI FELTÉTELEI

Magyar Éremkibocsátó Kft. székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-957944; Adószám: 23275395-2-41;
info@eremkibocsato.hu, Ügyfélszolgálat: 06-80-888-889

 

1. Meghatározások

Gyűjtő: a Magyar Éremkibocsátó Kft.-től terméket rendelő vásárló(k),

Termék(ek): a Magyar Éremkibocsátó Kft. által kínált áruk választéka; elsősorban érmék, érmek és numizmatikai kiegészítők, amelyek különálló termékként vagy kollekcióként állnak rendelkezésre,

Egyedi termék: olyan érme, érem vagy egyéb termék, amely önmagában vagy egy készlet elemeként megvásárolható,

Kollekció: több érméből, éremből vagy egyéb elemből álló gyűjtemény. Amennyiben a kollekció példányszáma korlátozott, a korlátozásra a kollekció legalább egyik elemének limitált darabszáma nyújt garanciát.

Nyílt kollekció: olyan kollekció, amely kibocsátása időpontjában előre meg nem határozott számú elemből áll. Amennyiben a kollekció példányszáma korlátozott, úgy a korlátozás a teljes, kigyűjtött kollekcióra vonatkozik, melyre a kollekció legalább egyik elemének limitált darabszáma nyújt garanciát,

Zárt kollekció: a kibocsátása időpontjában előre meghatározott számú elemből áll. Amennyiben a kollekció példányszáma korlátozott, úgy a korlátozás a teljes, kigyűjtött kollekcióra vonatkozik, melyre a kollekció legalább egyik elemének limitált darabszáma nyújt garanciát.


2. Általános rendelkezések

A Magyar Éremkibocsátó Kft. a www.eremkibocsato.hu oldalon elérhető termékeket interneten, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, valamint megrendelőlap útján értékesíti. A regisztrációhoz (felhasználói fiók nyitásához) illetve a webshopon történő megrendeléshez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása kötelező.


3. Adatkezelés

A Magyar Éremkibocsátó Kft. a Gyűjtő személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok szerint kezeli. Az adatkezelés célja a Magyar Éremkibocsátó Kft.- nek adott megrendelések teljesítése, megrendelőkkel való kapcsolattartás, panaszkezelés, nyereményjátékok szervezése, webshop üzemeltetése valamint az esetleges követelések érvényesítése. Amennyiben ehhez a rendelés leadásakor a Gyűjtő hozzájárult, úgy az adatkezelő személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy ajánlataival, híreivel megkeresse őt („direkt marketing”). Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a www.eremkibocsato.hu/adatkezeles honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban.


4. Rendelés

Minden megrendelés egyedi termék és/vagy kollekció és/vagy kiegészítő megvásárlására vonatkozik. Azt, hogy egy termék egyedi terméknek vagy egy kollekció elemének minősül, a terméket részletesen bemutató marketing tájékoztató anyag tartalmazza. A megrendelés adatait ügyfélnyilvántartó rendszerünkben tároljuk.

a) Egyedi termékek megrendelése

Egyedi termékek megrendelése nem feltételezi más termékek vagy más kollekciók valamely elemének megrendelését. A Magyar Éremkibocsátó Kft. nem kötelezi az egyedi termékek vásárlóit más termékek illetve kollekciók megrendelésére.

b) Kollekció megrendelése

Valamely kollekció megrendeléséhez a kollekció első elemének megvásárlása szükséges. A Gyűjtő a kollekció további elemeit – amelyek kizárólag az első termék megrendelését követően válnak hozzáférhetővé – 3–4 hetente rendszeres szállítmányként kapja kézhez, bárminemű kötelezettségvállalás nélkül. A Gyűjtő a megtekintést követően megtarthatja, vagy a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldheti a megrendelt terméket. A Gyűjtő bármikor jogosult a Magyar Éremkibocsátó Kft.-nél az ügyfélszolgálati telefonszámon, faxon, e-mailen vagy postai levélben a kollekció további elemeinek gyűjtését lemondani. A kollekció első eleme készpénzben átvételkor fizetendő a postai alkalmazottnál vagy a futár cég munkatársánál. A kézbesítés részleteit az egyes kollekciók rendelési feltételei tartalmazzák. Érvényes megrendelés létrejöttéhez a megrendelések megerősítésére és feldolgozására van szükség. A Magyar Éremkibocsátó Kft. a megrendelt termékeket a minőségellenőrzést követően gondosan becsomagolja és a vonatkozó számlával együtt a Gyűjtő megadott címére szállítja. A Magyar Éremkibocsátó Kft. az első megrendelés alkalmával felhasználói fiókot nyit a Gyűjtő javára, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a Gyűjtő számára a jövőbeni megrendeléseket.

Egyéb rendelési feltételek:

Társaságunk kollekciókat kizárólag magánszemélyek részére értékesít, az egyedi termékek és kiegészítők esetében pedig egyéni megállapodás keretében tudunk vásárlási lehetőséget biztosítani cégek (gazdasági társaságok és más adóalanyok), valamint egyéni vállalkozók részére.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának hiányában a Magyar Éremkibocsátó Kft.-nek nem áll módjában a megrendelések teljesítése.

Társaságunk megrendelést kizárólag 18. életévüket betöltött személyektől fogad el.

5. Kézbesítés

A Termékek a Gyűjtők részére postai úton vagy futárszolgálatok igénybevételével kerülnek kézbesítésre. A Magyar Éremkibocsátó Kft. kizárólag a Magyar Posta Zrt.-vel és a DHL Express Magyarország Kft. futárszolgálattal együttműködve teljesíti az ügyfelek rendeléseit. A megrendelések teljesítésére a Magyar Éremkibocsátó Kft. ill. beszállítói raktárkészletének függvényében kerül sor. Amennyiben valamely egyedi termék vagy a kollekció valamely elemének megrendelése készlethiány miatt nem teljesíthető, a készleten lévő (a kollekció részét képező) termékek kerülnek először kézbesítésre. Amennyiben a termékek összességükben nem állnak rendelkezésre a Magyar Éremkibocsátó Kft. ill. beszállítói raktárkészletében, és emiatt a Magyar Éremkibocsátó Kft.-nek nem áll módjában a megrendelést teljesíteni, a Magyar Éremkibocsátó Kft. fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, annak létrejöttétől számított 30 napon belül. Erről a Magyar Éremkibocsátó Kft. értesíti a Gyűjtőt és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Gyűjtőnek hasonló értékű terméket ajánljon fel, amennyiben arra igényt tart. Cégünk kizárólag Magyarország területén értékesíti termékeit, melyek kizárólag magyar forintban fizetendőek. Budapesti irodánkban személyes átvételre és személyes vásárlásra nincs lehetőség.


6. Fizetés

A Termékek levélküldeményként, ajánlott (értéknyilvánításos) levélként, vagy futárküldeményként kerülnek kézbesítésre. Az egyedi küldemények vételára kézbesítéskor készpénzben vagy a küldeményhez csatolt számla alapján postai csekken fizetendő a számla kiállításától számított 21 napos fizetési határidővel, továbbá a Magyar Éremkibocsátó Kft. webáruházában lehetőség nyílik online fizetésre is. A kollekciók első elemének vételára kézbesítéskor készpénzben fizetendő. A Gyűjtők kényelme érdekében a kollekciók további elemeinek vételára a kézbesítéskor átadott számla alapján postai csekken fizetendő a számla kiállításától számított 21 napos fizetési határidővel. A Termékek csomagolási és szállítási költségét a Gyűjtő viseli a terméket részletesen bemutató adatlapon és a megrendelőn feltüntetettek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a fizetési határidő lejártát követő 45. napot követően a Magyar Éremkibocsátó Kft. jogosult a Gyűjtővel szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében harmadik fél társaságot vagy ügyvédi irodát megbízni. Ezen esetben a Magyar Éremkibocsátó Kft. a Gyűjtővel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a Gyűjtő természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében – jogosult harmadik fél, követeléskezelő társaságnak vagy ügyvédi irodának átadni. A Társaság követeléskezelő partnere, amely részére az Önnel szemben fennálló követelés kezelése céljából adattovábbítás történhet: CREDITFORTE Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-345193 ; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap: www.creditforte.hu). Továbbá tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a 2017.évi LII.tv (Kit.) valamint a 2017.évi LIII.tv. (Pmt.) által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében, 300 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű befizetéseket kizárólag banki átutalás útján, illetve készpénzes fizetés esetén a Magyar Posta Zrt. által feldolgozott készpénzátutalási megbízás (postai csekk) útján fogad el. Utánvétes formában történő készpénzes fizetést csak a 300 ezer forintos összeghatár alatti tranzakciók esetén áll módunkban elfogadni.


7. Árváltoztatás

Esetleges áremelkedésről a Magyar Éremkibocsátó Kft. minden esetben értesíti a Gyűjtőt. A Gyűjtő jogosult a szerződést az áremelkedés miatt felmondani.


8. Felmondás, elállási jog

A Gyűjtő az adásvételi szerződéstől az adott termék kézbesítésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Elállhat továbbá a Gyűjtő a termék megrendelése és annak kézbesítése közti időben is. Emellett a Gyűjtő bármikor indokolás nélkül felmondhatja a szerződést, mellyel lemond a kollekcióról és nem köteles a kollekció további elemeit megvásárolni. A Gyűjtő köteles a szerződéstől történő elállásáról, ill. a felmondásról (jövőbeni szállítmányokról való lemondásáról) a Magyar Éremkibocsátó Kft.-t levélben, e-mailben, vagy telefonon értesíteni. (1095 Budapest, Máriássy u. 7., info@eremkibocsato.hu, Ügyfélszolgálat: 06-80-888-889) és a szerződéstől való elállása esetén a megrendelt termékeket a Magyar Éremkibocsátó Kft. részére haladéktalanul visszajuttatni.

Elállás esetén a Magyar Éremkibocsátó Kft. a Gyűjtő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül köteles visszatéríteni, olyan módon, ahogyan azt a Gyűjtő megfizette. Elállás esetén a Gyűjtő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben a Gyűjtő aktív megrendelését vagy előfizetését kívánja lemondani és az utoljára postázott érmét/érmet vissza kívánja küldeni a Magyar Éremkibocsátó Kft. részére a 14 napos határidőn belül, úgy a visszaküldés költsége minden esetben a Gyűjtőt terheli. Az elállási jogát a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található minta kitöltésével és a Magyar Éremkibocsátó Kft. részére való eljuttatásával, vagy más olyan formában is gyakorolhatja, melyből egyértelmű nyilatkozata az elállásra vonatkozóan kitűnik a Magyar Éremkibocsátó Kft. részére. 


9. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A Gyűjtő a Magyar Éremkibocsátó Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kellékszavatossági igény alapján a Gyűjtő a Termék kicserélését kérheti, vagy elállhat a szerződéstől. A Gyűjtő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Gyűjtő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Gyűjtő igazolja, hogy a terméket a Magyar Éremkibocsátó Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Gyűjtő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Gyűjtő – választása szerint – a fenti jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Gyűjtő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Gyűjtő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Gyűjtőnek kell bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A kellékszavatossággal illetve termékszavatossággal kapcsolatban további információkat találhat a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében.


10. Egyéb feltételek

A Felek vitáikat békés úton kívánják megoldani a területi kereskedelmi és ipari kamarák mellett működő békéltető testület segítségével. A fogyasztók panaszaikkal megkereshetik a Magyar Éremkibocsátó Kft.-t az alábbi elérhetőségek bármelyikén: e-mail: info@eremkibocsato.hu, telefon: 06-80-888-889, cím: székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 7. emelet. Jelen szerződéssel kapcsolatos vitákban a Budapesti Békéltető Testület (1253 Budapest, Pf. 10) rendelkezik illetékességgel. Egyébként a jogvitára hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező bíróság dönt. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog, különösen Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, A fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A Magyar Éremkibocsátó Kft. fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely a www.eremkibocsato.hu/aszf oldalon történő közzététellel válik hatályossá. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása előtti megrendelésekre a megrendelés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.eremkibocsato.hu/aszf honlapon érhetőek el. 

 

Utoljára frissítve: 2020. július 6.