attila-top-banner-utolso

14 napos visszaküldési garancia Minőségi garancia Eredetiségi Tanúsítvány

Bejelentkezés

Üdvözöljük,

06 80 888 889
Az Ön kosara üres.

Árpád nagyfejedelem neve örökre beíródott a magyar történelembe, mint a hős honfoglaló ősapánk, aki nem csak hazát talált és szerzett a magyarságnak, hanem ezzel a nemzet további növekedését és felvirágzását is lehetővé tette. Árpád szerepe így alapvető fontosságú volt a Magyar Királyság létrejöttében és felemelkedésében.

Árpád fejedelem és az Árpád ház

A legendák szerint Árpád hun Attila leszármazottja, Ügyek és Emese unokája, Álmos vezér gyermeke volt, aki valamikor 845 és 855 között látta meg a napvilágot. Árpád még Álmos fejedelemségének idején megkapta azt a tiszteletet, hogy a törzsszövetség vezetői pajzsukon a magasba emelték, ezzel elismerve Árpád elsőségét a gyula (tényleges, katonai vezető) tisztségben.

Az Árpád-dinasztia neve szorosan kapcsolódik a magyar államiság megszületéséhez és fejlődéséhez. Azonban egészen a 18. századig nem Árpád-házként, hanem Turul-dinasztiaként emlegették őket, utalva ezzel arra a legendára, hogy Árpád egy mitikus turulmadár leszármazottja volt, aki isteni küldetést adott nekik.

 A honfoglalás időszakában, 895-ben, Árpád nagyfejedelem vezetésével a magyar törzsszövetség bevonult a Kárpát-medencébe, ahol számos győztes csatát vívott a szomszédos népekkel. A diadalmas csatározások során megszilárdították hatalmukat, és a Tisza vidékétől a Dunántúlig kiterjesztették területüket.

Az állandó háborúskodások mellett Árpád vezetői képességei és diplomáciai érzéke is kiemelkedő volt. Ezt példázza az a tény is, hogy Arnulf keleti frank király szövetségeseként győzelmet aratott I. Berengár itáliai király hadai felett.

Forrás: www.24.hu

Uralkodása

Árpád neve teljesen ismeretlen a korabeli keleti frank forrásokban. Akkoriban az volt az egyik nagyhatalom a Kárpát-medencében. Ezek a források, köztük az Annales Alamannici és az Annales Eisnidlenses csak a másik magyar főnököt említik, Kurszánt. Kristó és más történészek feltételezik, hogy Árpád követte apját a kende tisztségben, és Kurszán volt a gyula. Ezzel szemben a román Curta szerint Árpád volt a gyula, és Kurszán a kende, és Árpád csak azután egyesítette a fejedelmi tisztséget, miután a bajorok megölték 902-ben vagy 904-ben.

Ezzel szemben az évszázadokkal később írt magyar krónikák, például a Gesta Hungarorum és a Képes Krónika hangsúlyozza Árpád szerepét a honfoglalásban. A Gesta Hungarorum kiemeli Árpád nagylelkűségét és vitézségét. Továbbá azt is nyomatékosítja, hogy Tétény, az egyik magyar törzs vezére csak azután szerezte meg Erdélyt a maga és utódai számára, hogy Árpád feljogosította a hódításra.

A Gesta Hungarorum szerint, amikor a magyar sereg Budafelhévízen táborozott, a rómaiak kivonultak Pannóniából. Másnap Árpád bevonult Attila király városába, és látta a palotákat, némelyiket épen, némelyiket romosan. A magyarok megcsodálták az épületek méreteit, és még boldogabbak lettek, amikor harc nélkül foglalták el őket. Napokig ünnepeltek, zenés mulatságot tartottak. Árpád birtokokat osztogatott a jelenlevőknek.

Az Árpád-ház uralkodása alatt a Magyar Fejedelemség félnomád törzsszövetségből a korabeli Európa egyik legerősebb és legbefolyásosabb államává vált. Ez jelzi, hogy Árpád vezetése alatt nem csak a területi kiterjedés nőtt, de a magyar államiság is fejlődésnek indult. Az Árpád-ház hatalma alatt a Magyar Fejedelemség a környező országok egyenrangú partnerévé vált.

Árpád utolsó nagy csatáját Anonymus szerint 907 júliusában vívta, amikor a bajor és keleti frank csapatok le akarták rázni adófizetési kötelezettségüket. Azonban az egyesített seregeket megállították a magyarok (pozsonyi csata), és ezzel kétségkívül magyarrá lett a Kárpát-medence. Kérdéses, hogy ekkor Árpád élt-e még. Egyetlen korabeli forrás sem említi ekkor, csak a háromszáz évvel későbbi Anonymus. Sírjának helye ismeretlen, de több elmélet szerint Budán vagy Zalaváron lehet.

Forrás: https://pestbuda.hu/

A dinasztia hosszú uralma alatt az ország területi integritása és stabilitása is megőrződött. Árpád hűségben és összetartásban tartotta népét, ami hozzájárult a magyar társadalom megerősödéséhez és az állam stabilitásához.

 

Büszkén ajánljuk figyelmébe az Árpád fejedelem tiszteletére kibocsátott új emlékérmet, amely színtiszta arany bevonatban ragyog, motívumait pedig a legkiválóbb verdei minőség emeli ki!

Bevezető ajánlatunk keretében korlátozott ideig 7 000 Ft-tal kedvezőbb áron, mindössze 6 990 Ft-ért rendelheti meg a színarannyal bevont emlékérmet!

 

 

Források:

http://magyarhosok.hupont.hu/36/arpad-vezer

https://doksi.net/hu/faces.php?order=DisplayFace&id=341

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_magyar_fejedelem

Hivatalos forgalmazói logók