A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével vált a karácsony előhírnökévé. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás ünnep is. De hogyan alakult ki a Mikulás kultusz Szent Miklós ünnepéből? Milyen legendák lengik körül a jószívű püspök személyét és vajon jót teszünk vagy ártunk azzal, ha elhitetjük a gyerekekkel, hogy egy este alatt minden gyerek cipőjébe képes édességet csempészni? Tartson velünk!

Ki volt Szent Miklós?

A hagyomány szerint Mürai Szent Miklós a 3. században, 270. március 15-én született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban, majd 343. december 6-án hunyt el az ókori törökország Myra nevű városában. Myra ma is Törökország mediterrán partján fekszik, jelenkori elnevezése Demre. Szent Miklóst 19 éves korában nagybátyja - szintén Miklós myrai püspök - pappá szentelte, minekután isteni sugallatra és a nép akarata szerint püspök lett.  Szent Miklós ma a katolikus és a görögkeleti egyház szentje, a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, a gyermekek, a diákok és általában minden nehéz körülmények között élő ember védőszentje. A püspök Oroszországban, Görögországban és Szerbiában a pálinkafőzők, Magyarországon pedig Kecskemét város védőszentje is. Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki a Mikulás személye és kultusza is. A kultusztörténet egyik alapvető forrása, hogy Szent Miklós a szüleitől örökölt jelentős mérétkű vagyont szétosztotta a szegények között. Az emberek tiszteletét és szeretetét jótékonykodással vívta ki, tettei miatt már életében szentnek tartották, ugyanis több esetben is megmutatkozott segítő szándéka, jóakarata.

Szent Miklós képe

Szent Miklós nevéhez fűződő legendák

Miklós kultusza nem sokkal halála után kezdődött, I. Justinianus császár már a 6. században templomot emelt neki Konstantinápolyban. Csodatettei között tartják számon, hogy vihar idején megmentette egy vízbe esett tengerész életét, ezért lett az utazók, a kereskedők, a zarándokok, a tengerészek és a révkalauzok védőszentje. Amikor városát éhínség sújtotta, és egy gonosz hentes három kisgyereket megölt, hogy húsukat kimérje. Miklós leleplezte a hentes bűnét és feltámasztotta a gyerekeket, ezért a gyermekek és diákok védőszentje lett.
A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Mürában egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert nem tellett a hozományra. A dolog Miklós fülébe is eljutott, de a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Az éjszaka leple alatt ezért titokban, kendőbe csomagolt aranyat dobott be a ház nyitott ablakán két alkalommal. Az ember így férjhez tudta adni idősebb lányait. A harmadik alkalommal azonban Miklós nem találta nyitva a ház ablakát, ezért a kéményen keresztül adta adományát, ami a legfiatalabb leány kitett harisnyájába csúszott, így neki is megadatott, hogy férjhez menjen. Szent Miklós megakadályozta, hogy a szegény ember lányait örömlánynak adják el, így tettéért a hajadonok és az aggszüzek védőszentje lett, ugyanakkor oltalmazója a házasságnak, valamint az anyaságnak.

Szent Miklós legendája

Szent Miklós kultusza

A Mikulás kultusz népszokás a püspök nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki. A püspök jócselekedeteiről szóló történetek analógiájára ajándékozták meg már a régi időkben is a gyerekeket a Miklós név napjának vigíliáján, azaz december 5-én este, vagy december 6-án reggel. Ilyenkor az ablakba kitett, szépen megtisztított cipőbe helyezték el az ajándékokat. A különböző népek kultúrájában azóta is szinte mindenütt feltűnik hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres szakállú, nagycsizmás alakja.

Az ajándékozási szokás hazánkban a városi értelmiség révén terjedt el valószínűleg német-osztrák hatásra, falura ez csak a múlt században jutott el, jóllehet a magyar parasztságnál korábban is voltak Miklós-napi alakoskodások (a régi idők Miklós napi szokásairól ide kattintva olvashat bővebben). A püspök legendája a különböző népek ajkán más és más változatban élt tovább, ennek megfelelően neve hol Szent Miklós, Heiliger Nikolaus, Mikulás, hol meg Télapó vagy épp Karácsony apó. Az Amerikában ismert Santa Claus pedig a holland Sinterklaas alak átalakult változata.

A mikulás kultusza

A Mikulás alakja régen és ma

A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány a két világháború között úgy tartotta, hogy a Mikulás a mennyben él, a gyerekeket az égből figyeli, segítői pedig a manók, az angyalok vagy a krampuszok. A globalizáció hatására, a fogyasztói társadalomban azonban ez a kép megváltozott: egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában már el is maradnak mellőle.

És bár számos helyen olvasható az az állítás, hogy korunk – így a Magyarországon is ismert – klasszikus Mikulásának külsejét - kövérkés, piros ruhás, jókedvű idős apóka - a Coca-Cola nevű üdítőitalokat gyártó cég találta ki 1931-ben, ez korántsem igaz. Tény, hogy az említett cégnek is lehetett szerepe abban, hogy Mikulás alakját az említett figurával azonosítjuk manapság, de már régi, 1920-as gyermekkönyvek oldalain is találhatunk nagyon hasonló rajzokat, grafikákat a Mikulásról.

Mikulás alakjai

Mit mondjunk a gyereknek a Mikulásról?

Talán nincs olyan kisgyerek, aki ne várná izgatottan a Mikulás érkezését, aki megannyi finomsággal tömi meg a fényesre sikált csizmácskákat. A gyerekek ez idő tájt - talán egy kicsit szülői nyomásra is - igyekeznek jól viselkedni, nehogy a Télapó tudomást szerezzen ennek ellenkezőjéről, így a kívánt édességek helyett csupán virgácsot találjanak a cipellőkben.

Annak ellenére, hogy a Mikulással kapcsolatos legenda részben igaz alapokon nyugszik, és több mint ezeréves, egyes kutatók szerint mégis káros hatással lehet a gyermekre nézve. David Kyle Johnson a Pennsylvaniai Egyetem professzora szerint a mítosszal kapcsolatos hazugság gátolja a gyermek kritikus gondolkodásának fejlődését, helyette a hiszékenységet, a naivitást erősíti és aláássa a szülő megbízhatóságát is.

Mindennek ellenére a pszichológusok többsége azonban a mesevilág mellett teszi le a voksát. Állítják, hogy akik mesék nélkül, a képzelet és a fantáziavilág kizárásával nőnek fel, boldogtalanabb felnőtté válhatnak. Makai Gábor pszichológus szerint a Mikulásban való hit fontos alapköve a gyerekek jóságról való gondolkodásának, és felesleges azért aggódni, ha végül kiderül az igazság.

Szent Miklós és a gyerekek

Az igazi Mikulás színarany érméje a Magyar Éremkibocsátó Kft.-nél Lappföldi aranyból!

Szent Miklós a középkor óta a tizennégy segítő szent egyike, ökumenikus szent. Magyarországon a bizánci kapcsolatok alapozták meg tiszteletét, mintegy hatvan községet neveztek el róla, többek között Kunszentmiklóst és Szigetszentmiklóst. Emlékét továbbá templomok és képzőművészeti alkotások őrzik.

Szent Miklós püspök emlékére, és a Mikulás kultusz világszintű voltára való tekintettel, a Magyar Éremkibocsátó kínálatában helyet kapott a Mikulás 1/10 unciás színarany érméje lappföldi aranyból.


Legyen az idei év más, mint a többi! Lepje meg gyermekeit, unokáit, szeretteit egy igazán különleges ajándékkal a közelgő karácsonyi ünnepekre!

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1824.html
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_miklos__mikulas_napja
https://mult-kor.hu/hogyan-alakult-ki-a-mikulas-kultusz-szent-miklos-unnepebol-20151206
https://www.gyorplusz.hu/egyeb/szent-miklos-puspok-legendaja/
https://bebikkicsikesnagyok.hu/1451/itt-a-mikulas-de-mit-mondjunk-a-gyereknek/
https://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/2377/nem-is-letezik-a-mikulas-mit-mondjunk-a-gyermekunknek-ha-megkerdezi.html
https://divany.hu/szuloseg/2020/11/30/mikulas-hazugsag/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/23806/mikor_fedjuk_fel_a_gyerek_elott_a_mikulas_valosagat
https://femina.hu/karacsony/hazudjunk-e-a-mikulasrol/