A rózsafüzér egy hihetetlenül gazdag imagyakorlat, amely lassan, évszázadok alatt fejlődött ki. Bár az első magyar rózsafüzér-társulat 1496-ban alakult, a rózsafüzér gyökerei jóval korábbra nyúlnak vissza. A kereszt mellett a rózsafüzért alkotó kis gyöngyök a katolicizmus legismertebb és legelismertebb szimbólumai közé tartoznak. Ismerje meg történetét cikkünkből!

A katolikus hagyomány szerint a rózsafüzért maga a Boldogságos Szűz Mária indította útjára, amikor a 13. században megjelent Szent Domonkos előtt és átadott neki egy füzért, és arra kérte, hogy a keresztények a zsoltárok helyett az Üdvözlégy Mária, a Miatyánk és a Dicsőség legyen imádságokat imádkozzák.

1. Eredete

A rózsafüzér több korai keresztény imahagyományban gyökerezik, melyek a rózsafüzérhez hasonló formában, ismétlődő struktúrákkal és imákkal rendelkeznek.

Eredete egészen a 3. századi egyiptomi keresztény remetékhez vezethető vissza, akik köveket, később pedig imakötelet használtak a 150 zsoltár imádkozásakor.

Bár a rózsafüzér pontos eredete ismeretlen, tagadhatatlan, hogy népszerűsége jelentősen megnőtt az 1221-ben elhunyt Szent Domonkos prédikációjának köszönhetően. Domonkos az eretnekség ellenszereként szorgalmazta a rózsafüzért. Úgy vélte, a titkokról való elmélkedés a hit alapját erősítette meg, mely a szent imában a bűn ellenszerét is jelentette.

2. Pápai hozzájárulás

Kezdetben a korai kereszténység még elutasította a pogány eredetű rózsa-szimbolikát, de a lovagi kultúra idején az később mégis polgárjogot nyert.

Számos pápa is bátorította ezt a fajta áhítatot. Az egyik figyelemre méltó példa V. Pius pápa (1566-1572) uralkodásának idejéből származik. Abban az időben a török muszlimok aktívan törekedtek a keresztény Európa meghódítására és jelentős sikereket is értek el ezen a téren.

V. Pius pápa arra kérte az összes hívőt, hogy imádkozzanak és kérjék Mária közbenjárását, hogy a török fenyegetés megálljon. Pius különösen a rózsafüzér imádkozására buzdított. A híres lepantói csatában, 1571. október 7-én a keresztény erők legyőzték a török flottát, és ténylegesen véget vetettek a muszlimok hódításával járó fenyegető veszélynek.

A rózsafüzérrel való imádkozás hatékonyságának elismerésére és a Boldogságos Szűzanya közbenjárásának megköszönésére Pius létrehozta a minden év októberében megünnepelt.

3. Imádságok

A rózsafüzér szóbéli és elmélkedő imádság összetételéből áll. Elmélkedő részét a 20 titok képezi, amely az Úr Jézus és isteni Anyjának életét, szenvedését és mennyei megdicsőülését foglalja magában. E titok szemlélése közben egy Miatyánkot és tíz Üdvözlégyet mondunk, hozzácsatolva a Szentháromság imádást: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.

Az első öt titkot, amely Jézus megtestesülésére és gyermekségére vonatkozik, Örvendetes titkoknak hívjuk. A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva a Jézus életét leíró titkokat külön névvel, a Világosság titkai elnevezéssel illetjük. A következő 5 titkot, amely Jézus kínszenvedéseit foglalja magában, Fájdalmasnak, s végül az utolsó, Jézus és Mária megdicsőülésére vonatkozó imádságokat Dicsőséges titkoknak nevezzük.

4. Folyamatos fejlődés

Eredetileg a rózsafüzérnek három csoportja volt: az Örvendetes, a Fájdalmas és a Dicsőséges titkok.
2002. október 16-án, majdnem 600 évvel azután, hogy a rózsafüzér eredeti titkai létrejöttek, II. János Pál pápa azt javasolta, hogy egy új imádságcsoport kerüljön felvételre, amelyet a Világosság titkainak neveztek el.

A rózsafüzér egyik különlegessége és legfőbb erőssége, hogy a folyamatos átalakulása, nyitottsága és a titkok elméleti mélysége, mindig hagy teret arra, hogy beilleszthető legyen a mindennapok megpróbáltatásaiba.


Tekintse meg a napi imádságok nélkülözhetetlen kellékét webáruházunkban: 

Források:
https://www.dynamiccatholic.com/rosary/history-of-the-rosary.html
http://domonkosok.hu/a-rozsafuzer-eredete-es-lenyege/
https://stpaulcenter.com/a-short-history-of-the-rosary/
http://pestiferences.ferences.eu/misek-es-imadsagok/rozsafuzer/