Mária Terézia számos szempontból meghatározó alakja volt történelmünknek és a magyar politikának. A Habsburg-ház leszármazottjaként 40 évig volt Magyarország királynője, a magyar rendek pedig határozottan álltak ki mellette az 1741-es országgyűlésen. Mária Teréziát kereken 280 éve, 1741-ben Pozsonyban koronázták magyar királynővé. De mégis ki volt ez az erőskezű asszony, és hogyan érte el, hogy Európa egyik legkiemelkedőbb uralkodójává válhasson? Ismerje meg a sokoldalú királynőt cikkünkből!

Mária Terézia korának meghatározó személyisége volt. Döntéseivel és családpolitikájával évszázadokra határozta meg Európa, és ezzel együtt Magyarország sorsát. A koronázási esemény kerek, 280. évfordulója alkalmából szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Mária Terézia méltó helyet foglalhasson el a magyar történelmi emlékezet panteonjában.

Néhány érdekes tényt fogunk felsorakoztatni, melyeken keresztül remélhetőleg Ön is jobban megismeri majd életét, munkásságát, kiváló stratégiai szemléletmódját és általában vett hozzáállását a világ kérdéseihez.

Lássuk az embert a korona mögött, ismerjük meg Mária Teréziát!

Magyar Éremkibocsátó Kft. - Mária Terézia

Tervezett Csapatépítés

Mária Terézia sikerét a történészek szerint nem átlagon felüli adottságainak, hanem bölcsességének, kitűnő gyakorlati érzékének, és nem utolsósorban nőiségének köszönhette. Tisztában volt képességeivel, sohasem állt elő túlságosan nagyszabású tervekkel, és az államirányítás kulcspozícióit sem akarta csak és kizárólag saját kezében tartani. Következetesen és tudatosan, valós szakmai szempontok alapján választotta ki tanácsadóit és vezető politikusait, így aztán rendre olyan embereket hozott döntési helyzetbe, akik egyes területeken jelentős reformokat tudtak végrehajtani.

Tudatos családpolitika

A megoldást a sok örökösben látta, ezért 1737 és 1756 között szinte folyamatosan várandós volt. Dinasztiájának mottója: "Míg mások háborúznak, te, boldog Ausztria, házasodj!”

Érthető, miért: a fegyverek helyett szívesebben kötött szövetséget gyermekei kiházasításán keresztül. A királynő élete során összesen 16 egészséges gyermeknek adott életet, akik közül 10 élte meg a felnőttkort. Gyermekeinek előre kiosztotta az általa megválasztott szerepeket, így az alaposan megtervezett dinasztikus politikájának és férjéhez fűződő töretlen szerelmének köszönhetően sikerült Európa szinte összes jelentős uralkodóházában befolyást szereznie utódain keresztül.

Magyar Éremkibocsátó Kft. - Mária Terézia férjével és gyeremeikkel

Előrelátó uralkodó

Bátyja még az ő születését megelőzően, csupán 6 hónapos korában halt meg. Ennek ellenére apja nagyon sokáig azt remélte, hogy ismét születni fog egy méltó, férfi trónörökös, így bármennyire is érdeklődött Mária Terézia az uralkodói ügyek iránt, egyáltalán nem kapott arra felkészítő neveltetést.

Saját fiait, Józsefet és Lipótot ezért módszeresen taníttatta az államelméleti ismeretekre, de nem csak ebben volt előrelátó: 40 éven keresztül tudatosan dolgozott a Habsburg Birodalom politikáján.

A férj, aki nem értett a politikához

Lotaringiai Ferenc nem sokat konyított a politikához, a kormányzás helyett inkább vállalkozásain keresztül vette ki a részét a birodalom felvirágoztatásából. Az ő nevéhez fűződik a híres holicsi kerámiaüzem, de a sasváradi textilgyár megalapítása is.

A művészetkedvelő

7 évvel fiatalabb húgával együtt főhercegnőkhöz méltó műveltségre tett szert: ennek fontos részét képezte a kultúrával és művészetekkel való megismerkedés. Azon szerencsések közé tartozott, akik élőben hallhatták a még gyermek Wolfgang Amadeus Mozartot játszani.

Talán ennek is köszönhető, hogy a barokk és a felvilágosodás közötti átmeneti időszakban élő Mária Terézia maga is támogatta a művészeteket. A budai vár fejlesztése, rezidenciává alakítása és a schönbrunni kastély építése is jórészt a királynő nevéhez fűződik.

A mezőgazdaság támogatója 

Határozott döntéshozóként látszólag jelentéktelen ügyeket is a kezébe vett. Így elrendelte, hogy a Mostviertel összes főútja mentén gyümölcsfákat ültessenek. Ekkor alapozódott meg az a gyümölcsbor iránti élénk érdeklődés, amely még napjainkban is tetten érhető.

A Waldviertel területén a szántóföldekre próbaképpen burgonyát ültettetett, és ezzel megalapozta a nagyszabású krumplitermelés hagyományát a régióban. Továbbá a Steinfeld és a termálrégió mentén fenyveseket telepíttetett, hogy megakadályozza az aszályos vidék sztyeppésedését.

Szívügye, az oktatás

Magyarország királynőjeként 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet, melynek következtében a nagyszombati egyetemet állami egyetemmé tette és később, 1777-ben Budára helyeztette. Emellett növelte az állami iskolák számát, erősítette az állam felügyeletét az egyházi iskolákban, gyakorlatiasabbá tette a tananyagot, és kísérletet tett az egységes tananyag bevezetésére is.

Magyarországi tevékenysége

Mária Terézia 1754-ben bevezette a kettős vámrendszert, amely erősen visszavetette a magyar ipar fejlődését. A célja az volt, hogy a birodalmat önellátóvá tegye: a magyarországi agrártermékekre a birodalmon belül alacsony kiviteli vámot szabtak, kivéve azokat a cikkeket, amelyeket az örökös tartományokban is termeltek. Az Ausztriából és Csehországból származó iparcikkekre alacsony behozatali vámot kellett fizetni, míg a magyar kivitelt ezen a téren megnehezítették.

Az ő nevéhez fűződik még az Első Magyar Királyi Zálogház létrehozása is, amely ma BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. néven működik. Ez az intézmény a mai Magyarország legrégebbi jogfolytonosan működő vállalkozása.

Bízunk benne, hogy sikerült izgalmas újdonságokat feltárnunk Ön előtt egykori királynőnk személyéről.

Koronázásának 280. évfordulója alkalmából Társaságunk a következő lenyűgöző, szigorúan limitált, 5 unciás színezüst emlékérmet ajánlja figyelmébe:

Magyar Éremkibocsátó Kft. - Mária Terézia emlékérem

TOVÁBB A JUBILEUMI SZÍNEZÜST ÉREMHEZ >> 


Források:
https://www.britannica.com/biography/Maria-Theresa
https://www.biography.com/activist/maria-theresa
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://www.also-ausztria.info/maria-terezia
https://marieclaire.hu/kirakat/2017/04/26/12-dolog-amit-nem-tudtal-a-300-eve-szuletett-maria-tereziarol/
https://24.hu/tudomany/2016/11/29/maria-terezia-elete-vegeig-halas-volt-a-magyaroknak/
https://nlc.hu/ezvan/20170513/maria-terezia-tortenetek-a-multbol/
https://www.origo.hu/tudomany/20170513-300-evvel-ezelott-ezen-a-napon-szuletett-a-kiralyno.html
https://lifemagazin.reblog.hu/koronas-titkok---milyen-feleseg-es-anya-volt-maria-terezia