Magyar Éremkibocsátó Kft. „Black Friday nyereményjáték”

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Kiírás időpontja: 2020. november 27.

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Black Friday nyereményjáték” című nyereményjáték ("Nyereményjáték") szervezője a Magyar Éremkibocsátó Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), a továbbiakban „Szervező”. A Nyereményjátékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta a játékszabályzatot.

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2020. november 27. napján 0:01-től 2020. november 29. napján 23:59-ig tart.

 

 1. A RÉSZTVEVŐK

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon, 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy ügyfelek vehetnek részt, akik a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik:

 • A Nyereményjáték időtartama alatt a „FEKETE” promóciós kuponkódot felhasználva legalább egy megrendelést leadnak a Magyar Éremkibocsátó Kft. eremkibocsato.hu oldalon elérhető webáruházában jelenleg elérhető termék(ek)re, amely sikerességéről visszaigazoló e-mailt kapnak, és
 • helyesen válaszolnak a nyereményjáték időtartama alatt a webáruházba történő látogatáskor felugró ablakban megjelenő tudásalapú kérdésre, és megadják ugyanazon email címüket, amellyel Szervező webáruházában regisztráltak, és ezzel kifejezik a Nyereményjátékban történő részvételi szándékukat.

3.2. Amennyiben egyazon, a 3.1. pontban ismertetett feltételeknek megfelelő személy több megrendelést is lead a nyereményjáték időtartama alatt, növeli nyerési esélyeit, és a leadott megrendelések számával megegyező alkalommal kerül fel a résztvevők listájára, amennyiben mindegyik alkalommal a 3.1. pontban meghatározott kérdésre is helyesen válaszol.

 

 1. NYEREMÉNY ÉS MODERÁCIÓ

4.1. A Nyereményjáték végén Szervező nyereményként három terméket fog kisorsolni:

 1. Egy 2021-es Szerencse naptárat (ára: 9990 Ft)
 2. Egy Mongóliai Góbi medve ezüst érmét (ára: 49 900 Ft)
 3. Egy 3D-s arany repülőgép érmét (ára: 44 900 Ft)

4.2. A sorsolás helye, ideje és módja: Budapest, 2020. november 30.

A nyereményjáték során a „FEKETE” kóddal a Szervező rendszerében regisztrált megrendelések egyedi azonosítóval lesznek összekötve. Szervező a sorsolás során az egyedi azonosítók listáját letölti, majd online véletlenszerű sorsoló program segítségével sorsolja ki a három 3. pontban ismertetett nyereményt.

A sorsolás folyamatáról képernyőfelvételt készítünk, amely igazolja annak hiteles, bárminemű manipulációtól mentes lefolytatását.

4.3. A nyertesek értesítése:

 • A nyertesek értesítése: a nyertes résztvevőket a Szervező 2020. november 30. napján értesíti azon az e-mail címen, amellyel Szervező ügyfél adatbázisában szerepel.

4.4. A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a sorsolás napjától számított 10 napon belül kézbesítjük a nyertes a Szervező ügyfél adatbázisában szereplő címére.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban, továbbá, a kézbesítés során keletkezett esetleges károkért, és a csomag kései kézbesítéséért vagy kézbesítés során történt eltűnéséért. A Szervezők kizárja a Nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADATKEZELÉS

A Szervező, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.eremkibocsato.hu/adatkezeles honlapon. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők kijelentik, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerték és elfogadták, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataikat a tájékoztató 1.2 pontjának megfelelően kezelje azzal, hogy a jelen Nyereményjátékkal érintett személyes adatok köre a következő:

Név, e-mail cím, cím, megrendelés egyedi azonosítója, megrendelés dátuma, megrendelt termék(ek)

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

6.2. A Nyereményjátékban történő részvétellel összefüggő esetleges károkkal, illetve jogvitákkal kapcsolatosan a Szervező a hatályos jogszabályok által megengedett legtágabb mértékben korlátozza, illetve kizárja a felelősségét.

6.3. A Nyereményjátékban a Szervező munkavállalói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

6.4. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.5. A játékosok hozzájárulásukat adják, hogy amennyiben a Nyereményjátékban ők kerülnek ki nyertesként, az eredményhirdetést követően írásban, online módon válaszolnak Szervező rövid, a gyűjtési szokásokra vonatkozó kérdéseire, melyeket ezután Szervező név nélkül közzétehet online felületein.